Snakefinger

Washington Hall
July 1984
Seattle
Snakefinger 1066603 1066600 1066601 1066602