Fugazi

Paradiso Amsterdam
Nov. 7, 1990
Fugazi  Fugazi  Fugazi  Fugazi  Fugazi  Fugazi 
Fugazi  Fugazi  Fugazi  Fugazi